Tin tức

Chương trình EMPOWER SIB CONNECTION

Open photo

 

 

EMPOWER SIB CONNECTION là một chương trình kết nối năng động được thiết kế nhằm thúc đẩy các mối quan hệ đồng hành, hỗ trợ và cùng thúc đẩy phát triển bền vững dành cho các SIB. Sự kiện là dịp tăng cường kết nối, trao đổi những kinh nghiệm tốt nhằm tăng tốc sự phát triển của hệ sinh thái SIB tại Việt Nam. Đây cũng là Ngày hội của SIB và cơ hội để các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu các sản phẩm và chia sẻ những câu chuyện kinh doanh tạo tác động thành công.

Chương trình là một hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện “SIB CONNECT 2023”- sự kiện thường niên do lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đồng chủ trì, với sự tham gia của đại diện các bên liên quan trong hệ sinh thái các Tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội (SIB).

Thời gian: 13h30 - 17h30 ngày 12/12/2023

Địa điểm: Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ được gửi tới email của anh/chị)

Link đăng ký tham gia ( Mã QR tại hình ảnh)

Các hoạt động chính trong EMPOWER SIB CONNECTION

Hoạt động kết nối trong chương trình Empower SIB Connection sẽ bao gồm hai phiên chính:

  • Kết nối SIB với Nhà phân phối: Trong phiên kết nối này, các SIB có nhu cầu sẽ được tạo điều kiện trao đổi, giới thiệu về sản phẩm của mình và tạo cơ hội hợp tác với nhà phân phối trên thị trường.

  • Kết nối SIB với các Chuyên gia Huấn luyện Doanh nghiệp: Trong phiên hoạt động này, các SIB sẽ được thiết lập kết nối với các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm cung cấp dịch vụ Tư vấn Huấn luyện Doanh nghiệp.

Hoạt động kết nối dựa trên nguyên tắc cung cầu, trong đó ghép nối giữa các SIB có nhu cầu được hỗ trợ phát triển kinh doanh với các Chuyên gia huấn luyện kinh doanh (Coach) có năng lực phù hợp và tự nguyện cung cấp dịch vụ hỗ trợ.

Chương trình EMPOWER SIB CONNECTION

Chương trình EMPOWER SIB CONNECTION

Chương trình EMPOWER SIB CONNECTION

Chương trình EMPOWER SIB CONNECTION

Chương trình EMPOWER SIB CONNECTION

Chương trình EMPOWER SIB CONNECTION