Dịch vụ

Kết nối sự kiện đa ngôn ngữ

PHIÊN DỊCH

Chúng tôi cung cấp dịch vụ  phiên dịch chất lượng cao với đội ngũ với đầy đủ  trình độ và chuyên môn cao về ngôn ngữ bao gồm Anh ngữ, Nhật ngữ, Pháp ngữ, Trung ngữ...vv
♦ Phiên dịch liên tiếp
♦ Phiên dịch đồng thời 
♦ Phiên dịch từ xa
BIÊN DỊCH
Chúng tôi muốn cung cấp các dịch vụ cho các tài liệu sau đây:
  • dịch thuật pháp lý
  • dịch thuật chuyên môn
  • dịch thuật thông dụng
Cần báo giá dịch vụ xin vui lòng liên lạc qua địa chỉ sau:

http://www.nepavn.com/lien-he.html

Dịch vụ khác

Du Lịch trải nghiệm

Du lịch ngày nay đã trở thành nhu cầu của mỗi chúng ta. Là một trong những đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực..

Chi tiết

Tư Vấn Sáng tạo

Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn đa dạng trên nhiều lĩnh vực nhân sự - tuyển dụng và chuyên sâu vào..

Chi tiết

Kết nối sự kiện đa ngôn ngữ

Kết nối sự kiện đa ngôn ngữ

Kết nối sự kiện đa ngôn ngữ

Kết nối sự kiện đa ngôn ngữ

Kết nối sự kiện đa ngôn ngữ

Kết nối sự kiện đa ngôn ngữ